Údržba a servis a opravy strojov, zariadení , priemyselných objektov, technická podpora, preventívne a odborné prehliadky, poskytujeme pohotovostné servisné služby 24 x 7 x 365  (facility managment). Služby vykonávame dlhodobo na základe servisnej zmluvy