HĽADÁME MONTÁŽNIKOV FVE
Ak máš záujem montovať fotovoltické systémy, neváhaj nás kontaktovať na e-maile barta@bawares.sk, mobil: +421 949 150 324.