Bližšie informácie získate na e-maile fve@bawares.sk, mobil: +421 949 150 324.

Výhody fotovoltiky. Prečo sa oplatí investovať?

Fotovoltická inštalácia sa javí ako veľmi drahá investícia. Áno, jeho súčasti stoja veľa a je tiež potrebné vykonať niekoľko krokov, aby ste ho pripojili k sieti. Napriek tomu správne nainštalovaná fotovoltická inštalácia pre domácnosť alebo podnikanie sa môže zaplatiť za menej ako 10 rokov. Ak vezmeme do úvahy životnosť zariadenia – odhadovanú na asi 25 rokov – neskôr ide iba o čisté (obrazne a doslova) úspory. Treba podotknúť, že návratnosť sa počíta z aktuálnych cien energií a tie historicky iba rástli.
Solárna energia patrí medzi obnoviteľné zdroje, je pomerne čistá, teda ekologická, neprodukuje hluk, nevyžaduje náročnú údržbu.
Jej hlavné výhody sú cena za elektriku, resp. zníženie zníženie nákladov za elektriku, v určitých prípadoch energetická nezávislosť od od dodávateľa energie, alebo energetická bezpečnosť (záloha) pri výpadkoch dodávok.
Medzi nevýhody, hlavne pre domácnosti patrí výroba v čase, ak nie ste doma, resp. nižšia účinnosť v zime, pri zlom počasí, alebo nevyrába v noci.  Toto ale viete eliminovať fyzickou, alebo virtuálnou batériou. Hlavne virtuálna batéria sa javí ako prvok, ktorý výrazne skracuje návratnosť investície. Naviac vyrobenú elektrinu v lete si odložíte na zimu, čo by neposkytla ani fyzická batéria vzhľadom na kapacitu. Pre vyššiu efektivitu fotovoltického systému je však vhodné upraviť svoje zaužívané zvyky. Vždy je lacnejšie spotrebovanú elektriku minúť v čase výroby, to znamená, umývačku riadu nepustím večer, ale odložím štart cez deň,  podobne sa budete snažiť prať, sušiť v čase výroby elektriky, alebo dom budete klimatizovať už počas dňa, nabíjanie elektromobilu uprednostníte priamo zo slnka a nie z batérií. Je to omnoho viac, my tomu hovoríme optimalizácia fungovania domácnosti a na veľa vecí alebo vylepšení prídete aj počas používania a sledovaní prehľadnej aplikácii, kde budete vidieť celkovú aktuálnu spotrebu domu, aktuálnu výrobu, nabitie bateriek, prípadne čerpanie z verejnej siete alebo batérií.  Budete prekvapení a zistíte veľa vecí o svojom dome a spotrebe čo ste ani doteraz netušili.

Ako funguje fotovoltický systém a z čoho pozostáva?

Najdôležitejším prvkom fotovoltického systému sú fotovoltické panely, v ktorých sa energia slnečného žiarenia vďaka existencii polovodičového spojenia PN v kremíkovej doštičke premieňa na elektrinu v dôsledku tzv. fotovoltický efektu.

Ďalším prvkom, ktorý tvorí fotovoltický systém, je menič. Jedná sa o zariadenie, ktorého úlohou je prevádzať jednosmerný prúd a napätie z modulov na striedavý prúd a napätie 230/400 V. Menič vám umožňuje ovládať a monitorovať činnosť celého fotovoltického systému napríklad aj cez aplikáciu v mobile pri použití smartmetra.
Systém je chránený proti možnému prepätiu vďaka príslušnej ochrane jednosmerného a striedavého prúdu. My tomu hovoríme AC/DC ochrana a v systéme to bude malý rozvádzač ba DC strane, AC strana môže byť namontovaná vo vašom existujúcom rozvádzači.
Kabeláž je dôležitým prvkom systému a jej úlohou je transportovať prúd generovaný v paneloch do meniča a až do vašej elektrickej siete.
Pri projektovaní fotovoltického systému je veľmi dôležité zvoliť vhodnú štruktúru na upevnenie modulov. Montážny systém, konštrukcia na uchytenie panelov sa volí v závislosti od typu strešnej krytiny, uhla sklonu a orientácie strechy. Konštrukcie musia zabezpečiť pevné a bezpečné upevnenie panelov. V prípade, že v priebehu dňa hrozí tienenie niektorých panelov, bude nutné použiť optimizéry na dotknuté panely, aby sa zachovala čo najväčšia účinnosť systému.
Pred spustením do prevádzky treba splniť slovensku legislatívu, spísať dohodu o pripojení s vašim dodávateľom elektriny.
Nespotrebovanú energiu si môžete uložiť do fyzickej batérie, ktorú máte doma, alebo to takzvanej virtuálnej batérie, o ktorej spíšete dohodu s vaším dodávateľom elektriny. Virtuálna baterka znamená, že nadbytočnú energiu posielate dodávateľovi a v čase, ak potrebujete elektrinu, napríklad v noci si ju beriete späť za distribučný poplatok.

Panely
Menič Huawei
Menič Goodwe
AC/DC ochrana

Sieťová ochrana

Kabeláž

Uchytenie panelov

Optimizér
Fyzická batéria
back up systém
Virtuálna baterka
Podružný materiál

Systém môže fungovať ako:

ON-GRID systém, to znamená, systém pripojený na verejnú elektrickú sieť, čo mu dáva dve základné vlastnosti. Prvou je možnosť využívania el. energie zo siete v čase keď slnko nesvieti (v noci) alebo keď má veľmi nízku intenzitu (skoro ráno a neskôr večer prípadne pri extrémne zlých podmienkach počasia.Tento solárny systém je na Slovensku a v Európe najbežnejší a najvýhodnejší.
Hlavným zmyslom týchto solárnych systémov je počas dňa vyprodukovať elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu, čím šetríte náklady na jej kúpu od energetických závodov. Prebytočnú nespotrebovanú energiu si uložíte napríklad do virtuálnej batérie.

Hybrid systém je systém s akumuláciou do akumulátora/fyzických batérií, čo vám zabezpečí určitú nezávislosť. Elektrina získaná zo slnka je primárne použitá na chod spotrebičov v domácnosti. Prebytky elektrickej energie sú ukladané do akumulátorov/batérií a takto uloženú energiu je možné využiť, keď slnko nesvieti, alebo v noci. Aj tento systém môže byť pripojený na verejnú elektrickú sieť a v prípade, že miniete aj energiu uloženú v baterkách, systém pokryje potrebu energie z distribučnej siete.

OFF-GRID systém je ostrovná elektráreň a môžete ju využiť na miestach, kde nie je možnosť pripojenia sa do rozvodnej siete ako odľahlé chaty, záhradné domčeky ale aj na rodinné domy. Sú ideálnymi riešeniami na napájanie bežnej prevádzky menších elektrických spotrebičov ako osvetlenia, multimédií alebo chladničky. Zákazníkom ich prevažne vytvárame na mieru.