Ďalšie referencie a informácie získate  Ponuku získate na e-maile fve@bawares.sk, mobil: +421 949 150 324. .

Menič Huawei 6KTL 6000W

12 panelov

Menič Huawei 10KTL 10 000W

20 panelov

Menič Huawei 10KTL 10 000W

21 panelov

Menič Goodwe 6000W + baterky

12 panelov


Menič Huawei 6KTL 6000W

12 panelov