Tím projekcie a inžinieringu zabezpečuje komplexné spracovanie technického návrhu a projektovej dokumentácie a všetky potrebné dokumenty k realizácii Vášho projektu